İnsanlardan bir kimsenin hasta olmasını istersen kak olarak kullanılan oyulmuş kabağın üzerine şu isimleri yazarak ateşe yakın bir yere at. Yazılacak şey budur:   Aynı şekilde kabın üzerine aşağıdaki vefki ve metnide yaz. Okunacak ayet ise şudur. “Fe iza kudiye-ti’ssa-latü…