Bir kimseyi kendine aşık etmek için bir mezardan toprak al elinin içinde tut. Bunun üzerine 7 defa aşağıdaki ayeti celileyi oku sonra o toprağı temiz yerde bir ağır taşın altına koy okunacak ayet budur.

sevdiğin kızı inatla başkasına verenlere karşı veya evlenmelerine haksız yere mani olunanlar için taraflardan biri 3 adet çivi alıp gelin ile güveyin geçtiği ağacın gövdesine çakar ve çakarken de…………..deyip orayı arkasına bakmadan terkeder.gelin ile güveyin 7 sene çocuğu olmazmış..tarafların bağını…