Sevgiliyle aradaki soğukluğu gidermek için dua

Sevgiliyle aradaki soğukluğu gidermek için dua

Bismillahirrahmanirrahim.Elhamdü lillahi rabbil alemin. Errah manirrahim. Maliki yevmiddin. İyya kena’büdü    ve iyya ke nestein. İhdinas  sıratal müştekim.Sıratellezine enamte aley him.Ğayril ma’dubi aleyhim veladdallin. Kul hüvallahü ehad. Allahüs samed lem yelid ve lem yüled. Ve lem yekül lehü küfüven ehad. Kul euzü bi rabbil falak. Min şerri ma halak. Ve min şerri ğasikin iza ve kab. Ve min şerrin neffasati fil ukad. Ve min şerri hasidin iza hased. Kul euzu bi rabbinnasi melikinnasi ilahinnasi min şerril vesvasil hannas. Ellezi yüvesvisü fi sudurinnas. Minel cinneti vennas. Ya Bariül enfasi kadbette mübrabikes sekimi anni Ya Müsavviru zev len fela zület ehfü vel halimü müsterüne rabbü azim.

Hicab için: Bir kağıt üzerine aşağıdaki dua ve hatem, iki defa yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır.

Facebook Comments

Bir önceki yazımız olan Sevgilimin bana güvenmesi için dua başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Gelen Aramalar

  • sevgiliyle aradaki soğukluk nasıl giderilir
  • eski sevgiliyle soğukluk giderici dua
  • sevgiliyle aradaki soguklugu gidermek
  • sevgiliyle soğukluğu gidermek için dua
  • Soğukluğu giderme duası
  • soğukluğu gidermek için

Share this post