Sevgilinle Kavga Etmemek İçin Büyü

sevgilinle-kavga-etmemek-icin-buyuSevgilinle Kavga Etmemek İçin Büyü, sevgilinle sık sık kavga ediyor ve ilişkiden bıkıyorsanız daha olgun ve daha sağlıklı bir ilişki istiyorsanız bu kavgalarınıza bir son vermek için aşk büyüsü yaptırabilirsiniz. Birde sevgili ile kavga etmek normaldir, beraber olan insanlar samimi insanlar kavga ederler ama bu kavgaların şiddeti ve sonucu önemlidir yani ufak tefek kavgalar için endişelenmeyin ama kavgaların boyutu ve geldiği nokta eğer sizi endişelendiriyorsa o zaman aşk büyüsü ile bu duruma engel olup daha aşık bir sevgili daha anlayışlı bir sevgili ve daha sağlıklı bir ilişki sahibi olabilirsiniz. Tabiki bütün bunlar aşk büyüsü sayesinde mümkün olur. Dilerseniz aşağıdaki duayı da okuyarak amacınıza ulaşabilirsiniz. Sevdiğiniz kişinin her gün 11 gün boyunca yiyeceği tatlı bir şey üzerine 40 defa aşağıdaki duayı okuyun ve yedirin. 11 gün tamamlandığında herşey hallolöuş olur.Sevgilinle Kavga Etmemek İçin Büyü konusu hakkında daha fazla bilgi almak için çekinmeden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz aşağıda verdiğimiz duayı da okuyabilirsiniz. dua budur: Ve la tetemennev ma faddalelelahü bihı ba’daküm ala ba’d lir ricali nasıybüm mimmektesebu ve lin nisai nasıybüm mimmektesebn ves’elüllahe min fadlih innellahe kane bi külli şey’in alıma.Ve li küllin cealna mevaliye mimma terakel validani vel akrabun vellezıne akadet eymanüküm fe atuhüm nasıybehüm innellahe kane ala külli şey’in şehıda.Er ricalü kavvamune alen nisai bi ma faddalellahü ba’dahüm ala ba’dıv ve bi ma enfeku min emvalihim fes salihatü kanitatün hafizatül lil ğaybi bi ma hafızallah vellatı tehafune nüşüzehünne fe ızuhünne vehcüruhünne fil medaciı vadribuhünn fe in eta’neküm fe la tebğu aleyhinne sebıla innellahe kane aliyyen kebıra.Ve in hıftüm şikaka beynihima feb’asu hakemem min ehlihı ve hakemem min ehliha iy yürıda ıslahay yüveffikıllahü beynehüma innellahe kane alımen habıra.Va’büdüllahe ve la tüşriku bihı şey’ev ve bil valideyni ıhsanev ve bizil kurba vel yetama vel mesakıni vel cari zil kurba vel caril cünübi ves sahıbi vil cembi vebnis sebıli ve ma meleket eymanüküm innellahe la yühıbbü men kane muhtalen fehura.Ellezıne yebhalune ve ye’mürunen nase bil buhli ve yektümune ma atahümüllahü min fadlih ve a’tedna lil kafirıne azabem mühına.Vellezıne yünfikune emvalehüm riaen nasi ve la yü’minune billahi ve la bil yevmil ahır ve mey yeküniş şeytanü lehu karınen fe sae karına.Ve maza aleyhim lev amenu billahi vel yevmil ahıri ve enfeku mimma razekahümüllah ve kanellahü bihim alıma.İnnellahe la yazlimü miskale zerrah ve in tekü hasenetey yüdaıfha ve yü’ti mil ledünhü ecran azıyma.Fe keyfe iza ci’na min külli ümmetim bi şehıdiv ve ci’nabike ala haülai şehıda.Yevmeiziy yeveddüllezıne keferu ve asavür rasule lev tüsevva bihimül ard ve la yüktümunellahe hadısa.Ya eyyühellezıne amenu la takrabus salate ve entüm sükara hatta ta’lemu ma tekulune ve la cünüben illa abirı sebılin hatta tağtesiluv ve in küntüm merda ev ala seferin ev cae ehadüm minküm minel ğaitı ev lamestümün nisae fe lem tecidu maen fe teyemmemu saıyden tayyiben femsehu bi vücuhiküm ve eydıküm innellahe kane afüvven ğafura.

Facebook Comments

Bir önceki yazımız olan Sevgiliyle Kavuşma Duası başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Gelen Aramalar

  • Sevgilinin kavga çıkarmaması için dualar büyüler

Share this post