Sevgilinizin Uçkurunu Başkalarına Kapatma Büyüsü

Sevgilinizin Uçkurunu Başkalarına Kapatma Büyüsü, sevgiliniz cinselliğe ve aldatmaya düşkünse onu bu huyundan vazgeçirmek için aşağıdaki dua sevgilinizin iç çamaşırından bir parça kesilerek onun üzerine yazılır ve katlanarak poşete sarılıp gömülür. Dua budur: Ya eyyühellezıne amenu la tekunu kellezıne keferu ve kalu li ıhvanihim iza daru fil erdı ev kanu ğuzzel lev kanu ındena ma matu ve ma kutilu* li yec’alellahü zalike hasraten fı kulubihim* vallahü yuhyı ve yümıt* vallahü bi ma ta’melune basıyr.Ve lein kutiltüm fı sebılillahi ev müttüm le mağfiratüm minellahi ve rahmetün hayrum mimma yecmeun.Ve leim müttüm ev kutiltüm le ilellahi tuhşerun.Fe bi ma rahmetim minellahi linte lehüm* ve lev künte fezzan ğalızal kalbi lenfeddu min havlike fa’fü anhüm vestağfir lehüm ve şavirhüm fil emr* fe iza azemte fe tevekkel alellah* innellahe yühıbbül mütevekkilın.İy yensurkümüllahü fe la ğalibe leküm* ve iy yahzülküm fe min zellezı yensuruküm mim ba’dih* ve alellahi felyetevekkelil mü’minun.

Facebook Comments

Share this post