Sevgilinize Asılanlara Bela Veren Büyü

Sevgilinize Asılanlara Bela Veren Büyü, sevgilinizi rahat bırakmayan yada musallat olan ve belkide sevgilinizin bile yüz verdiği kişileri kendi dertleriyle bırakmak için bir elmayı ikiye ayırıp ortasını çıkarıp aşağıdaki duayı bir kağıda kendi kanınızla yazarak kağıdı elmanın ortasına koyarsınız. Kağıda duadan hariç olarak bu kişilerin isimlerini yazarsınız. Elma yarımlarını birleştirip kürdan ile dikip çürümeye bırakırsınız. Dua budur: Ve la yahsebennellezıne yebhalune bi ma atahümüllahü min fadlihı hüve hayral lehüm* bel hüve şerrul lehüm* seyütavvekune ma behılu bihı yevmel kıyameh* ve lillah mırasüs semavati vel ard* vallahü bi ma ta’melune habır.Le kad semiallahü kavlellezıne kalu innellahe fekıyruv ve nahnü ağniya’* senektübü ma kalu ve katlehümül embiyae bi ğayri hakkıv ve nekulü zuku azabel harıyk.Zalike bi ma kaddemet eydıküm ve ennellahe leyse bi zallamil lil abıd.Ellezıne kalu innellahe ahide ileyna ella nü’mine li rasulin hatta ye’tiyena bi kurbanin te’külühün nar* kul kad caeküm rusülüm min kablı bil beyyinati ve billezı kultüm fe lime kateltümuhüm in küntüm sadikıyn.Fe in kezzebuke fe kad küzzibe rusülüm min kablike cau bil beyyinati vez zübüri vel kitabil münır.

Facebook Comments

Bir önceki yazımız olan Sevgilinizin Uçkurunu Başkalarına Kapatma Büyüsü başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Share this post