Sevgilimin beni kiskanmasi için dua

Sevgilimin beni kiskanmasi için dua

Bismillâhirrahmânirrahıym* EE hamdü lillâhi rabbii âlemiyn* Er rahman ir rahıym* Mâliki yevmid dîn-* Îyyâke na’büdü ve iyyâke nesteıyn* İhdınas sırâtaİ müstekıym* Sırâtatlezîne en’amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim velad dallın* Fe asellâhü en yediye bil feth* in testeftihû fe kad câekümül feth* Fe fetahnâ aleyhim ebvâbe külli şey1* Ve ındehû mefâtihul ğayb* Rabbeneftah beynenâ ve beyne kavmtnâ bil hakkı ve ente hayrul fâtihıyn* Ve lev fetahnâ aleyhim bâben mines semâi fe zallû fihi yavrucun* Rabbi inne kav mî kezzebûn* Feftah beyni ve beynehüm fethâ* Ve yekûlûne meta hâzel fethu in kuntum sâdikıyn* Kul yevmel fethi lâ yenfeullezîne keferû îmânehüm* kul yecme’u beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakkı ve hüvel fettâhul aliym* Mâ yeftehıllahü linnasi min rahmetin fe lâ mümsike iehâ* Hattâ izâ câûlıâ ve fütihat ebvâbühâ* İnnâ fetahnâ leke fethan mübiynâ* Ve esâbehüm fethan kariybâ* Fe fetahnâ ebvâbes semâi bi mâin m ün hem ir* Lâ yestevî men enfeka min kablil feth* Nasrun minellâhi ve fethun kariyb* Ve fütihatis semâii fe kânet ebvâbâ* İzâ câe nasrullahi vel feth* Ve raeyten nâse yedhulûne fî dtnillâhi efvâcâ* Fe sebbıh bi hamdi rabbike vestağfırh* İnnehû kâne tevvâbâ*

 

Yukarıda yazılı ayeti kerimeleri yeni ve kalaylanmış bakır bir sahana yazıp su ile sildikten sonra bağlı otan eşler hem yıkanır hem de içerlerse biiznillah bağlan çözülür.Mümkün olursa ayrıca iki nüsha halinde yazıp eşler üzerlerinde taşırlarsa çok faydasını görürler.

 

Günlük bir yumurtayı temizce yıkadıktan sonra aşağıda yazılı esmaları yazıp öd, günlük, aslibend veya sakızla buhurladıktan sonra ucundan bir çivi İle küçük bir delik açıp sıcak küle gömülür ve bu sıcaklık bir hafta müddetle devam ettirilirse, matlup kimse çok şiddetli bir şekilde teshir edilir.

Facebook Comments

Bir önceki yazımız olan bir kızı kendime nasıl aşık ederim dua başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Gelen Aramalar

  • sevdiğimin beni kıskanması için dua
  • kıskanması için dua
  • sevdiğim erkegin beni kiskanmasi icin dua
  • sevdiğin kişinin seni kıskanması için dua
  • sevdiğinin deli gibi kıskanması için dua
  • sevdim erkek beni kiskanmasi icin dua
  • sevgilim beni kiskanmasi icin dua

Share this post