Kocanızın Uçkurunu Başkalarına Kapatma Büyüsü

Kocanızın Uçkurunu Başkalarına Kapatma Büyüsü, kocanız kadınlara düşkünse ve bu evliliğinize maddi manevi zarar vermeye devam ediyorsa aşağıdaki duayı kocanızın yiyeceği ve içeceği bir şeye 7 kere okuyup bunu 40 gün yapmaya devam edin. Dua budur: İz tus’ıdune ve la telvune ala ehadiv ver rasulü yed’uküm fı uhraküm fe esabeküm ğammem bi ğammil li keyla tahzenu ala ma fateküm ve la ma esabeküm* vallahü habırum bima ta’melun.Sümme enzele aleyküm mim ba’dil ğammi emeneten nüasey yağşa taifetem minküm ve taifetün kad ehemmethüm enfüsühüm yezunnune billahi ğayral hakkı zannel cahiliyyeh* yekulune hel lena minel emri min şey’* kul innel emra küllehu lillah* yuhfune fı enfüsihim ma la yübdune lek* yekulune lev kane lena minel emri şey’üm ma kutilna hahüna* kul lev küntüm fı büyutiküm le berazellezıne kütibe aleyhimül katlü ila medaciıhim* ve li yebteliyellahü ma fı suduriküm ve li yümehhısa ma fı kulubiküm* vallahü alımüm bi zatis sudur.İnnellezıne tevellev minküm yevmel tekal cem’ani innemestezellehümüş şeytanü bi ba’dı ma kesebu* ve le kad afallahü anhüm* innellahe ğafurunhalım.

Facebook Comments

Bir önceki yazımız olan Sevgilinizin Uçkurunu Başkalarına Kapatma Büyüsü başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Share this post