Kocamın Gözleri Sadece Beni Görsün Büyüsü

Kocamın Gözleri Sadece Beni Görsün Büyüsü, kocanızın size olan sevgisinin boyutu ne olursa olsun illaki gözü başkalarını görür. Erkekler bakarlar ve düşünürler. Bazı kadınlar için bu bile ihanettir. Bu ihaneti yaşamak istemiyorsanız aşk büyüsü yada papaz büyüsü yaptırırsınız. Kocamın Gözleri Sadece Beni Görsün Büyüsü konusu hakkında çok daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. İsterseniz aşağıda verdiğimiz duayı da okuyabilirsiniz. Dua budur: Zalike bi ennellahe nezzelel
kitabe bil hakk* ve innellezınahtelefu fil kitabi le fı şikakım
beıyd.Leysel birra en tüvellu vücuheküm kıbelel meşrikı vel mağribi
ve lakinnel birra men amene billahi vel yevmil ahıri vel melaiketi
vel kitabi ven nebiyyın* ve atel male ala hubbihı zevil kurba vel
yetama vel mesakıne vebnes sebıli ves sailıne ve fir rikab* ve
ekames salate ve atez zekah* vel mufune bi ahdihim iza ahedu* ves
sabirıne fil be’sai ved darrai ve hıynel be’s* ülaikellezıne
sadeku* ve ülaike hümül müttekun.Ya eyyühellezıne amenu kütibe
aleykümül kısasu fil katla* el hurru bil hurri vel abdü bil abdi
vel ünsa bil ünsa* fe men ufiye lehu min ehıyhi şey’ün fettibaum
bil ma’rufi ve edaün ileyhi bi ıhsan* zalike tahfıfüm mir rabbiküm
ve rahmeh* fe menı’teda ba’de zalike fe lehu azabün eliym.Ve leküm
fil kısası hayatüy ya ülil elbabi lealleküm tettekun Kütibe aleyküm
iza hadara ehadekümül mevtü in terake hayra* elvasıyyetü lil
valideyni vel akrabıne bil ma’ruf* hakkan alel müttekıyn.Fe mem
beddelehu ba’de ma semiahu fe innema ismühu alellezıne
yübeddiluneh* innellahe semıun aliym.Fe men hafe mim musın cenefen
ev ismen fe asleha beynehüm fe la isme aleyh* innellahe ğafurur
rahıym.Ya eyyühellezıne amenu kütibe aleykümüs sıyamü kema kütibe
alellezıne min kabliküm lealleküm tettekun.Eyyamem ma’dudat* fe men
kane minküm merıdan ev ala seferin fe ıddetüm min eyyamin uhar* ve
alellezıne yütıykunehu fidyetün taamü miskın* fe men tetavvea
hayran fe hüve hayrul leh* ve en tesumu hayrul leküm in küntüm
ta’lemun.

Facebook Comments

Bir önceki yazımız olan Karısına Aşk Büyüsü Yaptıran Kişiler başlıklı makalemizde aşk büyüsü, aşk duası ve bağlama büyüsü hakkında bilgiler verilmektedir.

Gelen Aramalar

  • gözü sadece beni görsün

Share this post