kocamı ailesinden soğutma duası

Bismillahirrahmanirrahim

Amenerrasulu bimâ ünzile ileyhi mi’n-Rabbihî ve’l-mü’minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusüllh. Lâ nüferriku beyne ehadin mi’n-rusülih. Ve kâlû semî’nâ ve eta’nâ gufrâneke Rabbena ve ileyke’l-masîr.Lâ yükellifu’llahu netsen ilâ vüs’ahâ. Lehâ mâ kesebet ve aleyhâ me’k-tesebet. Rabbenâ lâ tüâhiznâ innesînâ ev ahta’nâ, Rabbenâ velâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehû alel’llezîne min kablinâ, Rabbenâ vela tühammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih. Va’fu annâ, vağfir lenâ, ve’r-hamnâ, Ente Mevlânâ fe’n-surnâ ale’l-kavmi’l-kâfirin.

Sonuna kadar ve daha başka Allahu Tealanın kitabında bu yönde tavsif edilecek ve sayılacak daha birçok ayetler olmasına rağmen biz uzamasından korktuğumu ve kısa tuttuğumu ve işaretle yetindiğmiz için bu kadarıyla iktifa ediyoruz. Çünkü işaret akıllı kimse için yeterlidir. İşte bu ismi azam enbiya ve mürselinden vaarid olagelmiştir. Sonra onun danışma meclisi oniki idi ve onlardan her birinin emri altında yüzbin savaşçı vardı. En iyisini Allah bilir. Ne zamanki hüthüt onu gördü ve Süleyman (A.S.)’a durumu arz etti.
eyyühe’l-meleu eyyüküm ye’tini bi arşiha kable en yetüni müslimuun. Kale ifritu ine’l-cinni.” “Dedi ki ey seçkinler kim bana onun arşını onlar müslüman olup gelmeden getirecek. Cinlerden bir ifrit dediki” onun ismi Kâza veya denildi ki Zekva bir başka görüşe göre onun adı Sahn idi. Bu İbni Abbas (r.a.)’ın görüşüdür.

Facebook Comments

Bir önceki yazımız olan Evime gelmesini istemediğim kişileri için dua başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Gelen Aramalar

  • kocami ailesinden sogutma duasi
  • kocamı kaynanamdan soğutma duası
  • kocamı kardeşlerinden soğutma duası
  • kocayı ailesinden uzaklaştırma
  • kocam ailesinden soğusun
  • eşimi ailesinden soğutmak için dua
  • kocayı anne babasından soğutma duası
  • eşimin ailesinden soğuması için dua
  • kocam ailesinden sogusun dua
  • eşimi ailesinden uzaklaştırma duası

Share this post

One thought on “kocamı ailesinden soğutma duası