ilişkiye nazar duası

Nazar haktır. İnsana, hayvana ve hatta cansıza da nazar değer. Nazar hastalık yapar, hatta öldürür. Kadınlara ve çocuklara daha çok tesir eder.

Peygamberimiz, nazar ile ilgil olarak,”Nazar insanı mezara, deveyi kazana sokar” “Hoşa giden bir şeyi görünce, “Maşaallah la kuvvete illa billah” denirse o şeye nazar değemez.” buyurdu.

Sabah-akşam, 3 defa “Bismillahillezi la yedurru maasmihi şeyün fil erdi vela fissemai ve hüvessemiulalim” (16) okuyan, büyü, nazar ve zulümmden korunur.”

“Bismillahirrahmanirrahim sur kuyum tar-va eyfa an tafal an celusi inna nahnu nezel-na’z-zikra ve inna lehü lehefizüün. Bi elti eltin la havle ve la kuvvete illa billahil aleyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim ve bil hakki enzelnahu ve bil hakki nezel. Ve la yeüdühü hıfzıhüma ve hüvel aliyyül azim. Ve hüvel, kahiru fevka ibadihi. Ve yürsilü aleyküm hafazah. İnne rebbi ala külli şeyin hafiz. Vallahu hayrun hafiza ve hüve erha-merrahimin tehü muakki batü min beyni deyhi ve min halfihi yapfezünehu min emril-lahi inna nahnu nezelnazzikra ve inna lehü lehafizüün. Ve hefaznahe min külli şeyta-nirracim. Ve hıfzan min külli şeytanin mer-iid. Vereelnessemae sakfen mahfuza vekün-na lehüm hafiziin. Ve rabbuke ala külli şeyin hafii. Ve hıfzan zalike takdirul-azizi alim. Allahu hafizun aleyhim ve ma ente aleyhim bi vekiil. Ve indena kitaben hafiiz. Ve inne aleyküm le hafizin. Kirame katibiin. Vallahu min veraihim muhiit. Bel hüve kur’anun mecid. Fi levhin mehfuuz. İn küllü nefsin lemma leyh hafiz. Ya hafiiz. Ve sal-lallahu ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellim.

GÖZ VE NAZAR DEĞMEMESİ İÇİN
Göz ve nazar için yazılır ve asılır ise Allahu Tea-la’nın izniyle iyileşir. Yazılacak şey Yusuf-u Sıddîk’ın Yakûb-u Şakik’e gönderdiği şeydir;

nazarduasi

“İzhebü bi karnisi haza fe elkuhu ala vechi ebî yeti basîra. Ve atûnî bi ehliküm ecmaîn.” “ma zağe’l-basaru vema tağa” “ve sallallahu ala seyyidina Mu-hammedin ve alihi ve sahbihi ve sellim.

Facebook Comments

Bir önceki yazımız olan Yaptıklarından pişman olması için dua başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Gelen Aramalar

  • ilişkiyi nazardan koruma duası
  • nazar deymiş ilişkiye okunacak dua

Share this post