Evime gelmesini istemediğim kişileri için dua

Allahu Teâlâ’nın “İsm-i A’zam”ı hakında bir araştırma: “İsm-i A’zam” hakkında alimler ihtilaf ettiler. Bazıları dediler ki. “İsm-i A’zam”, “el-Hayyü’l-Kayyûm’dur, Diğer bazıları ise “Ya ze’l-Celâl-i ve’l-ikram’dır ve onun şartı günahları terketmektir dediler. Bu İbni\Abbas’ın (R.A.) görüşüdür. Diğer bir kısmı ise bütün alimler “İsm-İ A’zam’ın “ALLAH” ismi olduğunda birleşmişlerdir. Ben de derim ki “İsm-i A’zam” “ALLAH” isminden başkası değildir.

Çünkü biz görüyoruz ki bütün eşya ve esmai hüsnanın hepsi bu yüce isme dönüyor. Diğer bütün isimler onun sancağı altındadır. Zatının Diğer isimleri bu ismi azamin sıfatıdır. Melekelerin duası çoğu zaman    “Bismi rabbihi sübhanehu

ve teala” şeklindeki dualarına Allahu Tealanın icabeti bu isim ile beraber zikrettiğini görüyoruz. Allah Tealanın Adem babamız ve Havva anamızdan hikaye etmesi bu şekildedir.

“Kaalaa rabbena zalemna enfüsene ve in lem teğfir lena ve terhamna lenekünenne minel haşirin.” yine Allahu Teala Musa (A.S.)dan hikaye ederek şöyle buyurmuş:

evime gelmesini istemediğim kişileri için dua

Facebook Comments

Bir önceki yazımız olan Sevdiğimiz kişinin bizi sevmesi için dua başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Gelen Aramalar

  • istemediğin birinin evine gelmemesi için dua

Share this post