Eşimin bana bağlanması için dua

Bu amele başlarken bedenin, elbisen ve mekanın temiz olsun. Bu mevzu icabette seridir. Bu amelin ruhanisi büyük Meliklerden bir Melik tir.

Perşembe günü siyah bir Tavuk yumurtası üzerine aşağıdaki hatemi yazıp, yumurtayı Lüban ve Cavi ile buhurladıktan sonra, ateşli küle göm. Matlubun seni çok şiddetli bir şekilde sever.

Yumurta üzerine yazılacak hatem ve dua budur:

Eşimin bana bağlanması için duaBismiiiâhirrahmânirrahîm. Liitahtîi mehtahtîi kahtaytii fehtaytîi nehhattîi cehhattîi iahhattîi Aiiâhü iâ iiâhe iiiâ hüvei hayyui kayyûm. Lâ te’huzühü sinetün ve iâ nevm. Lehü mâ fîs semâvâti ve mâ fîi ard. Men zeiiezî yeşfeu ındehü iiiâ bi iznihi ya’iem. Mâ beyne eydîhim. ve mâ haifehüm. Ve iâ yuhîtûne bi şeyin min limihi iiiâ bimâ şâ’. Ve sia kürsiyyühüs semâvâti vei arda ve iâ yeûdühü hıfzihümâ ve hüvei aiiyyüi azîm. Lev enzeinâ hâzai kurâne aiâ cebeiin ieraeytehü hâşian mütesaddian min haşyetiiiâhi ve tiikei emsâiü nadribühâ    iinnâsi    ieaiiehüm

yetefekkerûn. Hüvaiiâhüiiezî iâ iiâhe iiiâ hüve âiimüi ğaybi veş şehâdeti hüver rahmânür rahîm. Hüvaiiâhüiiezî iâ iiâhe iiiâ hüve ei meiiküi kuddûsüs seiâmüi mü’minüi müheyminüi azîzüi cebbârüi mütekebbirü sübhânaiiâhü    ammâ yüşrikûn.

Hüvaiiâhüi hâiikui bâriui musavviru iehüi esmâüi hüsnâ yüsebbihü iehü mâ fîs semâvâti vei ardı ve hüvel azîzil hakîm.

Bu hirzi saralı üzerinde taşırsa, Cin bir daha Allah’ın izniyle hastaya dönmez ve hasta sara illetinden kurtulur. Saralının üzerine 21 defa okunacak azimet budur:

Eşimin bana bağlanması için dua

Facebook Comments

Bir önceki yazımız olan Sevdiğini Bulmak İçin Dua başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Gelen Aramalar

  • kocam bana saygisizca davraniyor
  • kocami soguk davraniyor

Share this post