Erkek Arkadaşının Sözünden Çıkmaması İçin Büyü

erkek-arkadasinin-sozunden-cikmamasi-icin-buyuErkek Arkadaşının Sözünden Çıkmaması İçin Büyü, erkek arkadaşınız eğer ki zor birisiyse ve sizi dinlemeyip değişik davranışlarda bulunuyorsa onu dize getirmek için aşk büyüsü yaptırabilirsiniz. Erkek arkadaş sıkıntı verir çünkü erkekler ilişkilerde daha serbest daha baskındır ve genellemede bu böyledir. Erkek gece gezer ama siz gezerseniz sıkıntı çıkarır. Yok böyle bir şey aslında olması gereken bu değildir İşte olması gerekeni elde etmek için, erkek arkadaşınzıı kendinize layık bir sevgili haline getirmek için aşk büyüsü yaparsınız ve inanın keşke daha önce yapsaymışım dersiniz. Erkek Arkadaşının Sözünden Çıkmaması İçin Büyü konusu hakkında çok daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. İsterseniz aşağıda verdiğimiz duayı da okuyabilirsiniz. Bu dua çok etkili bir büyüye aittir illaki duymuşsunuzdur. Aşğaıdkaid duayı bir adet yeterince büyük tahta bulun ve üzerine yazın. Tahtanın arkasına kendi isimlerinize yazın. Bu tahtaya 11 gün boyunca ayetel kürsi okuyun ve 11. gün tahtayı kül olana kadar yakın. Küllerini ise gömün.Dua budur: Yes’eluneke maza
yünfikun* kul ma enfaktüm min hayrin fe lil valideyni vel akrabıne vel
yetama vel mesakıni vebnis sebıl* ve ma tef’alu min hayrin fe innellahe
bihı alım.Kütibe aleykümül kıtalü ve hüve kürhül leküm* ve asa en tühıbbu
şey’ev ve hüve şerrul leküm* vallahü ya’lemü ve entüm la
ta’lemun.Yes’eluneke aniş şehril harami kıtalin fıh* kul kıtalün fıhi
kebır* ve saddün an sebılillahi ve küfram bihı vel mescidil harami ve
ıhracü ehlihı minhü ekberu ındellah* vel fitnetü ekberu minel katl* ve la
yezalune yükatiluneküm hatta yerudduküm an dıniküm inisteta* ve mey
yertedid minküm an dınihı fe yemüt ve hüve kafirun fe ülaike habitat
a’malühüm fid dünya vel ahırah* ve ülaike ashabün nar* hüm fıha
halidun.İnnellezıne amenu vellezıne haceru ve cahedu fı sebılillahi ülaike
yercune rahmetellah* vallahü ğafurur rahıym.Yes’eluneke anil hamri vel
meysir* kul fıhima imün kebıruv ve menafiu lin nasi ve ismühüma ekberu min
nef’ıhima* ve yes’eluneke maza yünfikun* kulil afv kezalike yübeyyinüllahü
lekümül ayati lealleküm tetefekkerun.Fid dünya vel ahırah* ve yes’eluneke
anil yetama* kul ıslahul lehüm hayr* ve in tühalituhüm fe ıhvanüküm*
vallahü ya’lemül müfside minel muslıh* ve lev şaellahü le a’neteküm*
innellahe azızün hakım.Ve la tenkihul müşrikati hatta yü’minn* ve le emetüm
mü’minetüm hayrum mim müşriketiv ve lev a’cebetküm* ve la tünkihul
müşrikıne hatta yü’minu* ve le abdüm mü’minün hayrum mim müşrikiv ve lev
a’cebeküm* ülaike yed’une ilen nar* vallahü yed’u ilel cenneti vel
mağfirati bi iznih* ve yübeyyinü ayatihı lin nasi leallehüm yetezekkerun.Ve
yes’eluneke anil mehıyd* kul hüve ezen fa’tezilün nisae fil mehıydı ve la
takrabuhünne hatta yathurn* fe iza tetahherne fe’tuhünne min haysü
emerakümllah* innellahe yühıbbüt tevvabıne ve yühıbbül
mütetahhirın.

Facebook Comments

Bir önceki yazımız olan Denenmiş Ve Sonuç Alınmış Aşık Eden Büyüler başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Gelen Aramalar

  • Engel çıkmaması için dualar büyüler
  • Sorun çıkmaması için dualar büyüler

Share this post