Erkek Arkadaşının Senden Kopamaması İçin Büyü

erkek-arkadasinin-senden-kopamamasi-icin-buyuErkek Arkadaşının Senden Kopamaması İçin Büyü, erkekler daha vurdumduymazdır ilişkilerde. Eğer Erkek arkadaşınızın size bağlanmasını sizden kopamamasını istiyorsanız aşk büyüsü yada papaz büyüsü yaptırabilirsiniz. Erkekler sorumsuzdur çünkü annesini büyütmüş annesi temizlemiş her şeyini annesi toplamış annesi yemek yapmış ve bir erkek aslında gerçekten her erkek gibi ana kuzusudur. Erkeklerin bu şımarıklığı buradan gelir ve bir erkeğin sorumluluk sahibi alması sizi sevmesi sizin için ona aşk büyüsü yaptırabilirsiniz ve sizi seven erkek zaten sizin istediğiniz şekle girmek için can atacaktır. Erkek Arkadaşının Senden Kopamaması İçin Büyü konusu hakkında çok daha fazla bilgiye ulaşmak için çekinmeden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Aşağıda verdiğimiz duayı okuyarak ta beklediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki duayı 40 gün boyunca her gün 1 defa okuyunuz fakat her 7. gün ekstradan 7 yasin okuyunuz. Etkilidir abdestli olun ve tesbih çekin. Dua budur: İz teberraellezınet tübiu minellezınettebeu ve raevül azabe ve tekattaat bihimül esbab.Ve kalellezınet tebeu lev enne lena kerraten fe neteberrae minhüm kema teberrau minna* kezalike yürıhimüllahü a’malehüm haseratin aleyhim* ve ma hüm bi haricıne minen nar.Ya eyyühen nasü külu mimma fil erdı halalen tayyibev ve la tettebiu hutuvatiş şeytan* innehu leküm adüvvüm mübın.İnnema ye’müruküm bis sui vel fahşai ve en tekulu alellahi ma la ta’lemun.Ve iza kıyle lehümüt tebiu ma enzellellahü kalu bel nettebiu ma elfeyna aleyhi abaena* e ve lev kane abaühüm la ya’kılune şey’ev ve la yehtedun.Ve meselüllezıne keferu ke meselillezı yen’ıku bi ma la yesmeu illa düaev ve nidaa* summüm bükmün umyün fe hüm la ya’kılun.Ya eyyühellezıne amenu külu min tayyibati ma razaknaküm veşküru lillahi in küntüm iyyahü ta’büdun.İnnema harrame aleykümül meytete ved deme ve lahmel hınzıri ve ma ühille bihı li ğayrillah* fe menidturra ğayra bağıv ve la adin fe la isme aleyh* innellahe ğafurur rahıym.İnnellezıne yektümune ma enzelellahü minel kitabi ve yeşterune bihı semenen kalılen ülaike ma ye’külune fı bütunihim illen nara ve la yükellimühümüllahü yevmel kıyameti ve la yüzekkıhim* ve lehüm azabün eliym.Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda vel azabe.bil mağfirah* fe ma asberahüm alen nar.Zalike bi ennellahe nezzelel kitabe bil hakk* ve innellezınahtelefu fil kitabi le fı şikakım beıyd.Leysel birra en tüvellu vücuheküm kıbelel meşrikı vel mağribi ve lakinnel birra men amene billahi vel yevmil ahıri vel melaiketi vel kitabi ven nebiyyın* ve atel male ala hubbihı zevil kurba vel yetama vel mesakıne vebnes sebıli ves sailıne ve fir rikab* ve ekames salate ve atez zekah* vel mufune bi ahdihim iza ahedu* ves sabirıne fil be’sai ved darrai ve hıynel be’s* ülaikellezıne sadeku* ve ülaike hümül müttekun.Ya eyyühellezıne amenu kütibe aleykümül kısasu fil katla* el hurru bil hurri vel abdü bil abdi vel ünsa bil ünsa* fe men ufiye lehu min ehıyhi şey’ün fettibaum bil ma’rufi ve edaün ileyhi bi ıhsan* zalike tahfıfüm mir rabbiküm ve rahmeh* fe menı’teda ba’de zalike fe lehu azabün eliym.

Facebook Comments

Bir önceki yazımız olan Denenmiş Ve Sonuç Alınmış Aşık Eden Büyüler başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Gelen Aramalar

  • kopamama büyüsü

Share this post