All Stories

Matlubun yanına varmadan evvel 19 defabismillahirrahmanirrahim. Ferdün hayyun kayyumun hakemün adlün kuddüsün anetil vücuhu lil-hayyil- kayyum okunup matlubun yanına varınca yüzüne karşı sıcak nefesle üflenir. Okuma ile üfleme arasında konuşma ve uzun yolculuk, veya başka bir meşguliyet olmamalıdır.

Hastalık ve sıkıntılar için okunacak dua Değerli Kardeşimiz; Şu dualar Peygamberimiz’in hastalara okuduğu dualardır: “Es’elü’llâhe’l-azîm. Rabbe’l-arşi’l-azîm en yeşfiyeke.” “Arş-ı Azimin Rabbi olan Allahü Azîmüşşan’dan sana şifalar ihsan etmesini dilerim.” Aile fertlerinin birinin hastalanması halinde Efendimiz mübarek elini hastanın alnına koyar,…

Berekete Bereket Kat 41 gün 41’er defa Fatiha süresi okunur. Her 41 adet okumanın sonunda 13 defa aşağıya yazdığım dua okunur. Allah kolaylaştıra. “Ya müfettihal ebvabi iftah. Ya müferricü ferric. Ya müsebbibü sebbib. Ya müyessiru yessir. Ya müsehhilu sehhil. Ya…

Bismillahirrahmanirrahıym.Ve sallellahü alel evveli fil icadi vel cüdi vel vücüd.El fatihı li külli şahidi hadrateyiş şahidi vel meşhüdis sirril batıni ven nüriz zahirillezi hüve aynül maksüd.Müheyyizü kasabis sebkı fi alemil hulükıl mahsüsı bil ubüdiyyetirrühıl akdesil aliyyi ven nüril ekmelil behiyyil…

Bu mübarek duanın sırları: “Kim bu karınca duasını beş adet ayrı ayrı kağıda yazarak her birini iş yerinin dört köşesine asar, bir tanesini de üzerinde taşırsa Cenab-ı Hakk o kimsenin iş yerine ve dükkanına kendi hazinesinden rızık ve bereket indirir.…

“Sana bir duâ öğreteyim mi ki, onunla duâ edersen dağ kadar borcun olsa Allah onu ödemeye muvaffak kılar. De ki ey Muâz: “Ey mülkün mâliki olan Allahım! Sen mülkü dilediğine verirsin, mülkü dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini azîz kılarsın, dilediğini zelîl…

Subhanallahü Adete Halkıhı [ Yarattıklarının sayısınca ] Subhanallahü Rize Nefsihi [ Nefsinin rızasınca] Subhanallahü Zinnete Arşihi [Arşın ağırlığınca ] Subhanallahü Midete Kelimetihi [Kelimelerin miktarınca mürekkebince ] ALLAHI [C.C] HAMD İLE TESPİH EDERİM

her namazdan sonra 5 defa okunacak bismillahirrahmanirrahim ve kalelmelikü itüni bihi estahlishülinefsi felemmakellemehu kale innekel yevme ledeyna mekinün emin kalec alni ala hazainil ardi inni hafizün alim ve kezalike mekkennali yusüfe fil ardi yetebevveü minha haysü yeşaü nusibü bi rahmetina…

Her türlü meşru dilek için, Sabah Namazından sonra veya gecenin son 3 te birlik kısmında aşağıdaki şekilde dua edilir. Ben iş ve para talihim için bunuda okuyorum usulune göre.. *Pazar günü 616 defa Bismillāhirahmānirahīm Elhamdü lillâhi rabbil’alemin *Pazartesi günü 619…

1) Allah’u Letîfun bi îbadihî yerzuku men yeşââ’ ve hüvel kaviyyül âzîz. Kaynakwh webhatti.com:  ( Her gün 9 defa okunacak ) 2) İnnallâhe hüver-rez-zâku zül kuvvetil metîn. ( Her gün 10 defa okunacak ) 3) Allah’u ekberu kebirâ vel hamdulillâhi…

“Sana bir duâ öğreteyim mi ki, onunla duâ edersen dağ kadar borcun olsa Allah onu ödemeye muvaffak kılar. De ki ey Muâz: “Ey mülkün mâliki olan Allahım! Sen mülkü dilediğine verirsin, mülkü dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini azîz kılarsın, dilediğini zelîl…

Karşındakini Cezbetme Büyüsü ; karşı cinsi etkilimek ve kendinize aşık etmek,bağlamak istiyorsanız hazırlanan bir tılsımdan oluşan etkili ve güçlü uygulamadır.Daha ayrıntılı bilgi için iletişime geçiniz.

Borçtan Kurtulma Duası “Allahummekfiniy bihelalike an haramike ve egniniy (Gayin!) bifadlike ammen sivak.” Resullah Efendimiz,bu duayı okuyanın daglar kadar borcu olsa okumaya devam etse, borclarindan kurtulur, demis.

اللهم انى اسئلك بسمك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا قبيل يا مُديل يا مُنيل يا مُقيل يا مُحيل سبحانك يا اله الا انت الغوث الغوث خلّصنا من النار Allahümme inni es’elüke bismike ya Celil,…

Bu mübarek duanın sırları: “Kim bu karınca duasını beş adet ayrı ayrı kağıda yazarak her birini iş yerinin dört köşesine asar, bir tanesini de üzerinde taşırsa Cenab-ı Hakk o kimsenin iş yerine ve dükkanına kendi hazinesinden rızık ve bereket indirir.…

Sevgiliniz sizden ayrılmışsa ve ya karşılıksız bir aşk yaşıyorsanız bizimle iletişime geçerek sorunlarınızı anlatın size bu konuda yardımcı olmaya çalışalım. İletişim bilgilerimiz:

Boy Hamaylı; Bazı yerlerde koruma duası bazı yerlerde muska. Genelde boy hamaylı denen duların yazılımını verecegim. Safran mürekkebi ile bir cuma günü sela vaktinde yazmaya başlanır. Besmele fatiha Besmele ayetelkürsi Besmele haşr suresinin son 3 ayeti Besmele felak Besmele nas…

[Esmâ-i Hüsnâ Zikri ve Adâbında A’râf sûresi 180. âyette, “O’na (Allâh’a) o isimlerle duâ edin. ” buyrulduğunu, bir hadîs-i şerîfde de “Allah Teâlâ’nın güzel isimlerini ezberleyip sonuna kadar sayanların cennetle müjdelendiği” ni belirtmiştir. İşte bu Allah Teâlâ buyruğu ve Rasûlüllah…

Kardeşim!” diyorum karındaşımdan öte… “Kardeşim!” diyorum kendimi bildiğimden öte… “Kardeşim!” diyorum candan özge… Hem bir anne, evlâdının kardeşi değil midir? Sadece kan bağı değildir bizi birleştiren, bir de kardeşlik bağı vardır. Bahse konu olan kardeşlik, karındaşlıktan daha ötedir. Kardeşlik Yaratan’ın…