All Stories

Şeytanı Uzaklaştırmak İçin >>  Eve girerken Âyet-el-kürsi okunursa şeytan o eve giremez. Ayrıca evde Kur’an-ı kerim okunursa, şeytanlar evden uzaklaşır. İbni Mesud hazretleri buyuruyor ki: (Bekara suresinin başından 5 âyet okunduğu gece eve şeytan giremez.) [Darimi] >> Hadis-i şeriflerde de buyuruldu…

  Cinden Kurtulmak  1- E’ûzü Besmele ile Fâtiha sûresi okumalidir. 2- E’ûzü Besmele ile iki Kul-e’ûzüyü okumalidir. 3- E’ûzü Besmele ile Bekara sûresini okumalidir. 4- E’ûzü Besmele ile Âyetelkürsî okumalidir. 5- E’ûzü Besmele ile Bekara sûresinin son âyetini okumalidir. 6-…

Vefk yapılırken dikkat edilecek hususları Vefk’in yapım aşamaları içinde anlatalım.Vefkin yapımı Üç aşamada gerçekleşir. BİRİNCİ AŞAMA :Vefki çizmeye başlamadan yapılması gerekenler. 1. Psikolojik olarak hazırlanmalı, istek ve amaç kesin çizgilerle belirlenmelidir. Birçok anlam ifade edebilecek ve sonuçları kolayca anlaşılamayacak isteklerde…

Rahman suresi Ayetler : 26 ve 27 Sayfa : 533 “ Yeryüzünde yaratılmış olan her canlı fanidir. “ “ Yalnız ve yalnız azamet ve ikram sahibi olan Allah’ın zati bakidir. “ Enbiya suresi Ayetler : 34 ve 35 Sayfa :…

İnsanların cinlerle veya cinlerin insanlarla evlenmesi mümkündür. Fakat ulemanın ekserisi bunu çirkin görmüştür. Hanefi alimleri ise cinlerle evlenmeyi caiz görmemiştir. Çünkü cinsleri aynı değildir. İnsan, hücreleri ve moleküllerin yoğunlaşmasından, cin ise ışın şeklinde bir enerji akımından ibarettir. Farklı alemlerde, farklı…

Zariyat suresi Ayet : 56 Sayfa : 524 “ Biz, cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye yarattık ” En’am suresi Ayet: 130 Sayfa: 145 ” Ey cin ve insan topluluğu, size içinizden ayetlerimizi, hak ve doğru olanı anlatan ve…

A : Cin çarpan insanda uyanıkken olan rahatsızlıklar şunladır: 1. Sebepsiz baş ağrıları, Beyin yorgunluğu 2. Kasılma, sinirlenme, tembellik, ibadet etmekte ve Allah’ı zikretmede zorlanma. 3. Herhangi bir uzuvda doktorların sebep bulamadığı bir ağrı veya sancı olur. Gelen Aramalartesirlı dualar

Bakara Suresi Ayet : 275 Sayfa : 48 “Faiz yiyenler, mahşer günü kabirlerinden, cinlerin çarptığı kişiler gibi kalkarlar” Cinler bir nevi yelden ibarettir. İnsan ise sürekli nefes alır verir, bu yüzden cinler herhangi bir yerinden insan bedenine girerler. Bu şekilde…

İnsanlar cinlerle irtibat ve iletişim kurabilirler. Bu mümkündür. Ancak cinlere hükmedemezler. Cinleri tahakküm altına alamazlar. Bu yetki , Kuran’ın ifadesine göre Hz. Süleyman (A.S.)’a verilen bir yetkidir. Hz Süleyman’ın camdan sarayı vardı bu sarayı cinlere yaptırmıştır. Cinler metafizik aleminin sakinleri…

BİLAL BİN EL-HARİS ‘ den rivayettir :”Bir yolculuk sırasında Resulullah’la birlikte bir yerde konakladık, defi hacet için dışarıya çıktılar. Bende peşinden ibrik götürdüm. Yanına yaklaştığımda bazı insanların birbirleriyle kavga eder gibi, ağız dalaşı yaptıklarını gösteren sesler işittim. Hiç böyle ses…

1. Allah melekleri nurdan, cinleri ise ateşten yarattı. Sad Suresi Ayet: 76 Sayfa: 458 “ İblis, ‘ Ben ondan daha hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın. O’nu ise topraktan yarattın. ‘ dedi. “ Bu ayetin ifadesine göre, cinlerin mutlak suretle ateşten…

1.Cinlerin kılıktan kılığa, şekilden şekle girme özellikleri vardır. Cinler bir çok kılığa girdikleri gibi, daha çok insan kılığına da girmeleri mümkündür. Enfal Suresi Ayet: 30 Sayfa: 181 ayetindeki ifade aynen şöyledir; Bir gün Kureyş kafirlerinin ileri gelenleri bir araya gelip,…

Cin’in sözlükteki manası gizliliktir, görünmeyen gizli varlıklar demektir. Cinlerin asıl suretini gören olmamıştır. Cinlerin hakikatini göremeyiz. Çünkü cinler metafizikdir manadır görülmeyecek kadar latif varlıklardır. Kur’an’da iki yüzden fazla ayetler cinlerin yaratılışından varlığından insanlardan önce yaratıldığından bahseder ayrıca özellikle kuran’ın 72.…

Rüya kötüye işaret olduğu yolunda kendisinde şüphe belirirse, hemen şu duayı okumalıdır: “Allâhümme innâ neûzü bike min ameli’ş-şeytani ve seyyiâti’l-ahkâm.” “Allah’ım, şeytanın şerrinden ve rüyanın kötüsünden sana sığınırız.”

Okuma usulü baslarindaki gul leri okumadan okunacak Cin suresini Gul uhiye ileyye —— Satataya kadar yeterli Kafirun suresinin tamami Gul ya eyyühel kafiruun…… Ihlas suresi tamami Gul hüvallahü ehad …….

Rabbi inni messeniyeşşeytanu binusbin ve azab; rabbi euzu bike min hemezatişşeyatiyni ve euzu bike rabbi en yahdurun. Ve hifzan min külli şeytanin marid.

Sevgili kardeşlerim sizlere çok kolay bir yöntem yazıyorum. Resullullah Sallallahu Aleyhi Vessellem Efendimizin cinleri evlerden uzaklaştıran mubarek duası ve Ayet-el Kürsi’den başka, cinlerin ani hücumuna karşı besmele ile beraber İhlas Süre-i Şefinin son Ayet-i Kerime’sini okumak, bir kalkan ve bir…

Standart Şeytanların Eve Girmemesi İçin Aşk,Sevgi Eve girerken Âyet-el-kürsi okunursa şeytan o eve giremez. Ayrıca evde Kur’an-ı kerim okunursa, şeytanlar evden uzaklaşır. İbni Mesud hazretleri buyuruyor ki: (Bekara suresinin başından 5 âyet okunduğu gece eve şeytan giremez.) [Darimi]

Misk ile kase içine fatiha yazılır, yağmur suyu ile silinir ve sürmeye ilave edilir (bu haldeyken sürülürse gözleri kuvvetsiz olanlara fayda eder). Kişi bu sürmeye beyaz …… ve ……. ilave edilirse ruhaniyetleri görür.

araştırmalarıma göre kalp gözünün açılması için bir insanın riyazata devam ederek her sabah namazının ardından 2500 defa besmeleyi şerifeyi okuması gerekiyor. tam kırk gün süresince yada aynı yöntemi yine aynı şartlarla yaparsınız ondört veya onbeşinci günde ruhanilerlede görüşmek allah dilerse…

Genelde konularda zaman zaman ilgimi celbeden bir soru dikkatimi çekiyor. -“cinlerle irtibata geçmek istiyorum.ama korkularımı nasıl yenebilirim ? kokularımı yenmenin yolu nedir ? onlarla irtibata geçen ve pratikte teoriyi yaşayan arkadaşlar korkularını nasıl yendiler ?”

Ey iman edenler Şeytanın adımlarına uymayın! Her kim şeytanın adımlarına uyarsa,şüphe yok ki o(şeytan)çirkin ve merdud şeyler emreder.. (Nur suresi,21) Haberiniz olsunki şeytan size düşmandır,siz de onu düşman tutun;çünkü o etrafına toplanan hizbini ancak ashab-ı sairden(çılgın ateşin ehlinden)olsunlar diye davet…

ARABASAN(kötü cinler,şeytanlar)İÇİN KAHIR (uzaklaştırma)DUASI. Ebu Dücane (r.a.) ALLAH Resulü (s.a.v.)´nün huzuruna gelip:

Misk ile kase içine fatiha yazılır, yağmur suyu ile silinir ve sürmeye ilave edilir (bu haldeyken sürülürse gözleri kuvvetsiz olanlara fayda eder). Kişi bu sürmeye beyaz …… ve ……. ilave edilirse ruhaniyetleri görür.

Allahümme ğaretinnücumü ve hedeetil uyunü ve ente hayyün kayyum.La te’huzüke sinetün ve la nevmün ya hayyü ya kayyumü ehdi’leyliy ve enim ayniy.

Muhammed b. Vasi her sabah namazına müteakip şöyle dua ederdi. ” Allah’ım Sen bize bir düşman musallat ettin ki o ve maiyyeti bizi ve kusurlarımızı görür, fakat biz onu göremeyiz. Allah’ım, onu rahmetinden ümidini kestirdiğin gibi bizdende onu mahrum et.…

Hâzâ kitâbun min muhammedin resûli rabbil âlemîn * ilâ men tarakad dâre minel ummâri vez zuvvâri ves sâlihîne illâ târikın yatruku bi hayrin yâ rahmânu emmâ ba?du fe inne lenâ ve lekum fîl hakkı siaten feinteku âşikan mûlian ev fâciran…