All Stories

Sevgilimin beni kiskanmasi için dua

Bismillâhirrahmânirrahıym* EE hamdü lillâhi rabbii âlemiyn* Er rahman ir rahıym* Mâliki yevmid dîn-* Îyyâke na’büdü ve iyyâke nesteıyn* İhdınas sırâtaİ müstekıym* Sırâtatlezîne en’amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim velad dallın* Fe asellâhü en yediye bil feth* in testeftihû fe kad câekümül…
bir kızı kendime nasıl aşık ederim dua

Aldığım birçok mektuptan bağlanmış olduklarından şikayetçi okurlarımın olduğunu anlıyorum. Ben de bu husus da kendilerine yardımcı olmak ümidi ile aşağıda dört beş tertip yazacağım. Sayın okurlarım .   Aynı hastalığa mübtela kimselere verilen aynı ilaç hastaya iyi gelmeyebilir. Havaslar da…

İnsanlardan bir kimsenin hasta olmasını istersen kak olarak kullanılan oyulmuş kabağın üzerine şu isimleri yazarak ateşe yakın bir yere at. Yazılacak şey budur:   Aynı şekilde kabın üzerine aşağıdaki vefki ve metnide yaz. Okunacak ayet ise şudur. “Fe iza kudiye-ti’ssa-latü…

Karınla Kavuşma Büyüsü, karınızın sizden ayrılması yada ayrı yaşaması sizi üzüyorsa onunla birleşmek için aşağıdaki duayı 21 defa karınızın yiyeceği bir şeye okuyun ve bunu 11 gün boyunca yapın. Dua budur: Zalike bi ennehüm kalu len temessenen naru illa eyyamem ma’dudat*…