Muhabbeti Arttırmak İçin Vefk

Bir kişi ile kırgın,kavgalı ve kötü iseniz aranızı düzeltmek muhabbetini arttırmak için yapılabilcek vefk çalışmaları vardır.

Aşağıdaki tılsım ve duayı üç ayrı kağıt üzerine yazdıktan sonra her kağıdın içine bir diş sarımsak koy. Daha sonra kağıtları katlayıp, her birini bir kemik içine koy. Her gece kemiklerin bir tanesini ateşe at. Matlubun ateşlenir ve yerinde duramaz.

Yazılacak olan tılsım ve dua budur:

muhhabet

Karınla Kavuşma Büyüsü

Karınla Kavuşma Büyüsü, karınızın sizden ayrılması yada ayrı yaşaması sizi üzüyorsa onunla birleşmek için aşağıdaki duayı 21 defa karınızın yiyeceği bir şeye okuyun ve bunu 11 gün boyunca yapın. Dua budur: Zalike bi ennehüm kalu len temessenen naru illa eyyamem ma’dudat* ve ğarrahüm fı dınihim ma kanu yefterun.Fe keyfe iza cema’nahüm li yevmil la raybe fıhi ve vüffiyet küllü nefsim ma kesebet ve hüm la yüzlemun.Kulillahümme malikel mülki tü’til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşa’* ve tüızzü men teşaü ve tüzillü men teşa’* bi yedikel hayr* inneke ala külli şey’in kadır.Tulicül leyle fin nehari ve tulicün nehara fil leyl* ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayy* ve terzüku men teşaü bi ğayri hısab.La yettehızil mü’minunel kafirıne evliyae min dunil mü’minın* ve mey yef’al zalike fe leyse minallahi fı şey’in illa en tetteku minhüm tükah* ve yühazzirukümüllahü nefseh* ve ilellahil masıyr.