Dilek İçin Okunacak Ayetler

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

1.Kul len yusîbenâ illâ ma ketebellâhü lenâ ,hüve Mevlânâ ve alallâhi felyetevekkelil mü’minûn.

2.Ve in yemseskellâhu bidurrin felâ kâşife lehû illâ hû ve in yüridke bihayrin felâ râdde lifadlih , yusîbü bihî men yeşâü min ibâdih ve hüvel gafûrur rahîm.

3.İnnî tevekkeltü alallâhi Rabbî ve Rabbiküm mâ min dâbbetin illâ hüve âhizün binâsiyetihâ inne Rabbî ala sırâtım müstêkîm.

4.Ve keeyyin min dâbbetin lâ tahmilü rızkahâ.Allâhü yarzukuhâ ve iyyâküm ve hüves semîul alîm.

5.Mâ yeftehillâhü linnâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ vemâ yümsik felâ mürsile lehû min ba’dih ve hüvel azîzül hakîm.

6.Ve lein seeltehüm men halekassemâvâti vel’arda le yekûlunnallâh ,kul eferaeytüm mâ ted’ûne min dûnillâhi in erâdeniyellâhu bidurrin hel hünne kâşifâtü durrihî ev erâdenî birahmetin hel hünne mümsikâtü rahmetih,kul hasbiyallahü aleyhi yetevekkelül mütevekkilûn.

7.Fein tevellev fekul hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ hû aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül arşil azîm.

MANASI:

1.”De ki :Bizim başımıza ancak Allâhü Teâlâ’nın bizim için yazdığı şeyler gelir.Obizim Mevlâmız’dır.Onun için mü’minler ancak Allah’a güvenip dayanmalıdırlar.”

2.”Eğer Allâhü Teâlâ, sana bir zarar dokunduracak olursa yine o zararı Allâhü Teâlâ’dan başka hiçbir giderecek kuvvety yoktur.Ve eğer Allâhü Teâlâ, sana bir hayat murad ederse O’nun (Allah’ın) fazlu keremini (iyiliğini)engel olup red edecek (geri çevirecek mani olacak) hiçbir kuvvet de yoktur.Allâhü Teâlâ,fazlu keremini kullarının dilediğine verir.Allâh Gafûr’dur,suçları çok örtücü,günahları bağışlayıcıdır.Rahîm’dir,kullarına çok acıyandır,merhametlidir.”

3.”Doğrusu ben,hem benim Rabbim,hem de Rabbiniz olan Allâhü Teâlâ’ya tevekkül ettim.Yeryüzünde hareket eden hiçbir canlı hayvanı yoktur ki ,idaresi O’nun elinde olmasın.Benim Rabbim doğru yol üzeredir.”

4.”Nice canlılar hayvanlar vardır ki,zayıflıklarından dolayı rızıklarını taşımıyor(elde edemiyor,kazanamıyorlar).Onları ve sizi Allâhü Teâlâ besliyor.O,Semi’dir(en iyi işitendir),Alim’dir(en iyi bilendir).

5.”Allâh’ın insanlara açacağı herhangi birrahmet ve nimeti engelleyip tutacak yoktur.Her şeyi de tutarsa onu da ondan sonra salacak yoktur.O Azîz’dir,her şeye galiptir,Hakîm’dir,hükmünde hikmet sahibidir.”

6.”Ey Resûlüm!Şüphesiz ki kâfirlere :”Yeri ve gökleri kim yarattı”diye sorsan ,elbette ki ”Allâh’tır” diyecekler.Ey Resûlüm!Sen de de ki ,o halde bana söyleyin bakalım:Allâh bana bir zarar verirse,onlar(taptıklarınız) O’nun bu zararını giderebilecekler mi?Ve yahut Allâh,bana bir nimet ve afiyet dilerse ,onlar Allâh’ın bu nimetini engelleyebilirler mi?Ey Resûlüm!De ki,Allâh
bana kâfidir,tüm tevekkül edenlerin tevekkülü ancak O’nadır.”

7.”Ey Resûlüm!Eğer yüz çevirirlerse onlara de ki :”Bana Allâh yeter.O’ndan başka kendisine ibadet edilecek hiçbir ilâh yoktur.Ben ancak O’na güvenip bağlanım.Ve Obüyük arşın sahibi ve yaratıcısıdır.”

BU 7 AYET-İ KERİMENİN FAZİLETLERİ

*Her derde,sıkıntı ve bunalıma okunur.

*Her türlü hastalığa manevi tedavi için okunur.

*Zor bir işin başarılması için okunur.

*Yeni bir işe,yeni bir göreve başlanırken okunur.

*Zor bir sınavın başarılması için okunur.

*Herhangi bir dileğimizin gerçekleşmesi için okunur.

Her kim bu yedi ayeti kerimeyi güzelce abdest alıp okursa ve âyetlerin bereketiyle Cenâbı Allâh’a yönelirse,Cenâbı Allâh bu kulunun dilediğini mutlaka verir ve verecektir.Bu gerçeğe böyle inanıp Allâh’a bağlanmak,güvenmek,en güzel ve en kârlı bir hareket olacaktır.Allâh kendisine el açan hiçbir kulunu mahrum etmez.

Facebook Comments

Bir önceki yazımız olan Sevgilim İçin Okunacak Dua başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Gelen Aramalar

  • ya semiu ne için okunur
  • dilek duaları

Share this post